Ενεχυρίαση Αντικειμένων

Αν δεν επιθυμείτε να πουλήσετε κάποιο αγαπημένο αντικείμενο και έχετε ανάγκη από άμεσα μετρητά σας δίνεται η δυνατότητα της ενεχυρίασης (εξώνησης) Η εξώνηση είναι η μέθοδος αγοράς με δικαίωμα επαναγοράς από εσάς.

Η Διαδικασία

Γίνεται εκτίμηση του αντικειμένου σας και εφόσον υπάρξει συμφωνία υπογράφετε μια σύμβαση στην οποία αναφέρουμε τα στοιχεία σας τα χαρακτηρίστηκα του αντικειμένου οπού αφήνετε το χρονικό διάστημα και το ποσό που έχουμε συμφωνήσει. Αφού διαβάσετε προσεκτικά την σύμβαση και την βρείτε σύμφωνη με τα όσα σας έχουμε προτείνει η συναλλαγή καταγράφεται στο επίσημο κρατικό βιβλίο. Κάθε συναλλαγή γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στο τέλος της διαδικασίας η σύμβαση υπογράφεται και από τους δυο συμβαλλόμενους. Παραλαμβάνετε την απόδειξη αγοράς και τη σύμβαση εξώνησης που σάς δίνει το δικαίωμα επαναγοράς των αντικειμένων και παραλαμβάνετε άμεσα τα χρήματα σας , υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης- επέκτασης για όσο χρονικό διάστημα σας εξυπηρετεί. Τα πολύτιμα αντικείμενα σας φυλάσσονται σε θυρίδα τράπεζας για ασφάλεια για όσο διάστημα έχει συμφωνηθεί.